The Mountain’s Pulse

Триптих към разказа на Даниел Панайотов „The Mountain’s Pulse“ („Пулсът на планината“), илюстриран за конкурса „Бургас обича младите илюстратори“. Награден 1во място сред творбите по тази история. Всички илюстрации бяха показани в групова изложба в Бургас в края Февруари 2021 и в момента се работи над сборник с всички печеливши творби и разкази.

Изработени напълно дигитално, в Clip Studio Paint и Adobe Photoshop, и вдъхновени от красивите илюстрации на Ulla Thynell и нейното креативно използване на празно пространство.