Кого го е страх от тъмното

Светлините угаснаха в старата къща на пралеля! Сега две сестри ще трябва да минат през всичките сенки и зловещи местенца, за да стигнат до бушоните. Но въпреки че едната сестра е много въодушевена да срещне всичко, що се крие в тъмното, другата може би е малко уплашена…

Малък личен проект, с който изпробвах различно осветление, място и изражения.