Растящи вълни

Имаше буря и едно селки беше завлечено под вълните.

История за страха и преодоляването му.