A Believable World

Илюстрации и дизайн на корица, които направих за нехудожествена книга, в която се представят различни ритуали, суеверия и вярвания около света.

Написана от Бахар Хатами, издадена септември 2022.

Налична в Amazon US и Barnes & Noble.