Measuring the World

Корица, изработена за Hawkwood Books, с илюстрации от Emily Woodthorpe.

Аз направих илюстрацията и дизайна на корицата, както и вътрешното оформление на страниците на тази книга. Measuring the World е публикувана и можете да я намерите в Amazon и в сайта на издателя.